ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(07/05/2557)