ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก100%

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนมยิ้มเคลื่อนที่


ประมวลภาพ งานสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี 2561

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ บ-ว-ร-ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

ระมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชนร่วมกับโรงเรียนบ้านกันตรง

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลแคน ครั้งที่ 10/2560

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำ ประจำปี2560

กิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big cleaning day"

บรรยากาสงานเปิดตลาด ตลาดนัดตำบลแคน ตลาดประชารัฐ

งานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 "สะเร็นเกมส์"