งานสืบสานประเพณีลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำ ประจำปี2560

กิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ "Big cleaning day"

บรรยากาสงานเปิดตลาด ตลาดนัดตำบลแคน ตลาดประชารัฐ

งานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 "สะเร็นเกมส์"


งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแคน "ปลูกถั่วพร้า เพิ่มคุณค่าดิน ลดหนี้สินเกษตรกร" (20 ก.พ. 57)


ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม