สำนักงานเทศบาลตำบลแคน

บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ 11 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทรศัพท์ 044 -145815 , 044-145816
© www.khaen.go.th , E-mail jamrern_center@outlook.com , www.facebook.com/jamrern.center