นายภานุวัฒน์  บุติมาลย์
นายกเทศมนตรีตำบลแคนเกี่ยวกับเทศบาล

แผนการจัดหาพัสดุ
หน่วยงานภายใน
        กองคลัง
        กองช่าง


        เครือข่าย อปท.สุรินทร์

 
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
เทศบาลตำบลจอมพระ
 
เทศบาลตำบลท่าตูม
  
เทศบาลตำบลสังขะ
  
เทศบาลตำบลบัวเชด
  
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
  
เทศบาลตำบลรัตนบุรี
  
เทศบาลตำบลลำดวน
  
เทศบาลตำบลกาบเชิง 
  
เทศบาลตำบลผักไหม
  
เทศบาลตำบลระแงง
  
เทศบาลตำบลสระขุด
  
เทศบาลตำบลหมื่นศรี 
  
เทศบาลตำบลเมืองที


        LINK ที่น่าสนใจ

     
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
       
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
       
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
       
อบจ.สุรินทร์  
       
ปกครองจังหวัดสุรินทร 
       
จังหวัดสุรินทร 


     หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
       หนังสือพิมพ์มติชน
       หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
       หนังสือพิมกรุงเทพธุรกิจ
       หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
       หนังสือพิมบ้านเมือง
       หนังสือพิมพ์The Nation
       หนังสือพิมพ์ข่าวสด
       หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
       หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
       หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
       หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
       หนังสือพิมพ์แนวหน้า
       หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
       หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
       หนังสือพิมพ์สยามดารา
       หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
       หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ