นายภานุวัฒน์  บุติมาลย์
นายกเทศมนตรีตำบลแคน

สายตรง 092-5299304เกี่ยวกับเทศบาล

โครงสร้างการบริหารงาน
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน
แผนการจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี
สมรรถนะหลัก สมรรถนะบริหารสมรรถนะประจำสายงาน
ประกาศเทศบาลตำบลแคน
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อพนักงานเทศบาล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงานภายใน
        กองคลัง
        กองช่าง


        เครือข่าย อปท.สุรินทร์

 
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
เทศบาลตำบลจอมพระ
 
เทศบาลตำบลท่าตูม
  
เทศบาลตำบลสังขะ
  
เทศบาลตำบลบัวเชด
  
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี
  
เทศบาลตำบลรัตนบุรี
  
เทศบาลตำบลลำดวน
  
เทศบาลตำบลกาบเชิง 
  
เทศบาลตำบลผักไหม
  
เทศบาลตำบลระแงง
  
เทศบาลตำบลสระขุด
  
เทศบาลตำบลหมื่นศรี 
  
เทศบาลตำบลเมืองที


        LINK ที่น่าสนใจ

     
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
       
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
       
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
       
อบจ.สุรินทร์  
       
ปกครองจังหวัดสุรินทร 
       
จังหวัดสุรินทร 


     หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
       หนังสือพิมพ์มติชน
       หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
       หนังสือพิมกรุงเทพธุรกิจ
       หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
       หนังสือพิมบ้านเมือง
       หนังสือพิมพ์The Nation
       หนังสือพิมพ์ข่าวสด
       หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
       หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
       หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
       หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
       หนังสือพิมพ์แนวหน้า
       หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
       หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
       หนังสือพิมพ์สยามดารา
       หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
       หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ