ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแคน ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านสามัคคี นำวิถีประชา The Tumbol is Livable, a Village is united, Lead the folkways.