ประกาศเทศบาลตำบลแคนเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์   
ประกาศเทศบาลตำบลแคนเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร(คัดเลือก)เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์   
ประกาศทต.แคนเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดฯ จำนวน1คัน   
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแคน   
คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลแคน   
ประกาศเทศบาลตำบลแคน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแคน   
 
 
   
   
   
 
eXTReMe Tracker